Bel kayması ve ameliyatı

Diskler, omurlar arasında bulunan yastık benzeri yapıları temsil eder ve omurganın esnekliğini sağlar. Bu disklerin aşınması, yaşlanma, genetik faktörler, travma, aşırı yüklenme veya diğer omurga sorunlarına bağlı olarak meydana gelebilir. Bel kayması genellikle yaşlanma, aşırı yüklenme, geçirilen eski bel ameliyatları, travma veya genetik faktörlerle ilişkilidir. Bu durum bel ağrısı, bacak ağrısı, uyuşma ve kas güçsüzlüğü gibi semptomlara yol açabilir. Özellikle uzun süre ayakta kalmak ve uzun yürümek ağrıları artırabilir. Yürüme mesafesi giderek azalabilir. Eğer semptomlar şiddetli ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek seviyedeyse, konservatif tedavilere yanıt vermiyorsa ameliyat ile tedavi değerlendirilmelidir. Cerrahi tedavide Omurga Füzyonu yapılır. Bu işlemde, kayma yaşanan omurların stabilizasyonu için omurlar arasında kemik greftleri ve titanyum implantlar yani vidalar kullanılarak birleştirme yapılır. Bu, omurganın kaymasını durdurur ve stabilitesini artırır. Spondilolistezis cerrahisi genellikle semptomların kontrol edilmesi, omurga stabilitesinin sağlanması ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yapılır. Cerrahi müdahale öncesinde, hastanın durumu, semptomları ve cerrahi riskleri detaylı bir şekilde değerlendirilir ve uygun cerrahi planlama yapılır. Bu nedenle, spondilolistezis cerrahi tedavisi için en uygun seçenek, bir omurga cerrahisi uzmanı ile yapılan detaylı bir değerlendirmeden sonra belirlenir.