Skolyoz

Skolyoz Nedir ?
Bugün size omurga sağlık sorunları arasında oldukça yaygın görülen skolyozdan bahsedeceğim.

Skolyoz, omurganın yanlara doğru eğrilmesi durumudur. Normalde, omurga yukarıdan aşağıya düz bir çizgi şeklinde olmalıdır, ancak skolyozda bu çizgi bozulur ve “S” veya “C” şeklinde bir eğrilik oluşabilir. Skolyozun derecesi hafiften ciddiye kadar değişebilir.

Skolyozun nedenleri arasında genetik faktörler, büyüme dönemlerindeki hızlı değişimler, nöromüsküler hastalıklar ve bazı durumlarda bilinmeyen (idiopatik) sebepler bulunabilir. Çocuklar ve ergenlerde daha sık görülmesine rağmen, yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

Skolyozun belirtileri şunlardır: Omuzların birinin diğerinden daha yüksek olması, bir omuz kürek kemiğinin diğerine göre daha belirgin olması, bel çevresinde asimetri, başın vücuda göre merkezde olmaması, yürürken veya dururken vücudun bir yana doğru eğilmiş görünmesi.

Skolyozun tedavisi, eğrilik derecesine ve hastanın yaşına bağlı olarak değişir. Cerrahi müdahale ile tedavisi mümkündür. Erken teşhis ve uygun tedavi, skolyozun ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir ve hastanın yaşam kalitesini belirgin şekilde artırabilir.