Spastisitede baklofen pompası takılması

Spastisitede baklofen pompası takılması

Spastisite, beyin veya omurilik hasarı sonucu ortaya çıkan, kaslarda aşırı ve istemsiz sertleşme ve kasılma durumudur.

Baklofen kasılmayı engellemk ve hastayı fizik tedavi prosedürlerine uygun hale getirmek için yaygın kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç ağız yoluyla alınmasına rağmen kasılma kontrolü sağlanamadığı durumlarda omurilikten verilerek çok daha belirgin fayda sağladığı ortaya konulmuştur.
Baklofen pompası takılması spastisiteyi tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir.
Bu pompalar, omuriliğe baklofen adı verilen kas gevşetici bir ilacı doğrudan vermek için cerrahi olarak implante edilirler.

Baklofen pompası, hastanın ihtiyaçlarına ve spastisiteye yanıtına bağlı olarak özel cihazlarla manyetik olarak programlanabilir ve bu sayede doz ayarlaması yapılabilir. Bu pompaların en büyük avantajı, baklofenin doğrudan beyne veya omuriliğe teslim edilmesi sayesinde sistemik yan etkilerin azalmasıdır. Bu, hastaların daha iyi bir kas kontrolü elde etmesine ve daha iyi bir yaşam kalitesi yaşamasına yardımcı olur.
Baklofen pompası, spastisite tedavisinde etkili bir seçenektir, ancak her hasta farklı olduğu için tedavi planı bireysel olarak belirlenmelidir. Bu nedenle, baklofen pompası tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uygun olup olmadığını öğrenmek için spastisite tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir doktora danışmak önemlidir.